Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Με νόμο του έτους 2011 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όλα τα ακίνητα προς μεταβίβαση (πώληση) ή μίσθωση (ενοικίαση) με εμβαδό πάνω από 50 τ.μ. υποχρεούνται στην έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού.

Συγκεκριμένα για την μεταβίβαση (πώληση) ακινήτου, πριν υπογραφεί το συμβόλαιο ο συμβολαιογράφος ζητάει το Ενεργειακό Πιστοποιητικό και ο αριθμός πρωτοκόλλου του μνημονεύεται στο συμβόλαιο και επισυνάπτεται σε αυτό επίσημο αντίγραφο του.

Για την μίσθωση (ενοικίαση) ακινήτων, ο αριθμός πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης θα πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο συμφωνητικό. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. της εκάστοτε περιοχής, δεν θα θεωρεί μισθωτήρια συμφωνητικά εάν δεν προσκομίζεται το έγγραφο.
Το πιστοποιητικό αυτό, κατατάσσει το ακίνητο σας ύστερα από επιτόπια αυτοψία, στην ανάλογη κατηγορία (ενεργειακή κλάση) με βάση την ενεργειακή του απόδοση (είδος θέρμανσης, απόδοση θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων - κουφωμάτων, ύπαρξη κλιματιστικών ή ηλιακού θερμοσίφωνα, κ.τ.λ.) και προτείνει λύσεις για την καλύτερη ενεργειακή απόδοση του ακινήτου, ώστε να ανέβει κατηγορία (ενεργειακή κλάση).

Το κόστος έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης διαμορφώνεται ανάλογα με το εμβαδό του ακινήτου και βαρύνει τον ιδιοκτήτη.

Το Π.Ε.Α. έχει ισχύ διάρκειας 10 ετών από την ημερομηνία έκδοσης του. Σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του ακινήτου πριν παρέλθει η δεκαετία, η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

Εμείς στο Κτηματομεσιτικό Γραφείο Βινιέρης μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε το απαραίτητο αυτό έγγραφο συστήνοντας σας έναν Ενεργειακό Επιθεωρητή από τη λίστα των συνεργατών μας.

Αγαπημένα ακίνητα

Εταιρικές ΣυνεργασίεςΣυνεργαρίες
Συνεργαρίες

Vinieris Group of CompaniesKEFALONIAN PROPERTY MANAGMENT

www.kefalonianpropertymanagement.com

Copyright © 2024 | Vinieris Real Estate | Κατασκευή Illusion.gr | Διαχείριση Listings.gr